logo
castellano english galego  
 
Una plantilla jove, motivada i professional

A Copcisa el principal actiu són les persones. Un dels avantatges competitius de Copcisa són els recursos humans ja que de la seva qualitat i motivació depèn l'èxit i futur de l'empresa.

Copcisa compta en l'actualitat amb una plantilla de 332 persones de les quals 180 són professionals amb titulació universitària. El percentatge de dones entre els titulats se situa al voltant del 29%.

El vincle amb les Universitats es manté no solament en l'àmbit de projectes de I+D+i sinó també amb la participació de Copcisa en diversos fòrums d'ocupació que promouen les institucions acadèmiques. Es tracta d'un contacte directe amb estudiants d'últims cursos de diverses escoles i facultats amb l'objectiu d'identificar el talent que l'empresa necessita per fer avançar el seu projecte.

D'entre els objectius primordials del Departament de Recursos Humans està el d'ajudar al personal a desenvolupar les seves habilitats professionals a través d'una política de gestió de persones i formació adequades. Tot això es realitza a través de Plans Específics de Formació, promoció de la mobilitat interna dins de l'empresa, plans de desenvolupament i polítiques retributives adequades que procurin un equilibri entre les expectatives personals i les de l'organització.

 
@2009 Copcisa S.A. Tots els drets reservats.