logo
castellano   català english  
 
Unha plantilla xoven, motivada e profesional

En Copcisa o principal activo son as persoas. Unha das vantaxes competitivas de Copcisa son os recursos humanos xa que da súa calidade e motivación depende o éxito e futuro da empresa.

Copcisa conta na actualidade cun equipo de 332 persoas dos cales 180 son profesionais con titulación universitaria. A porcentaxe de mulleres entre titulados sitúase entorno ao 29%.

O vínculo coas Universidades mantense non só no ámbito de proxectos de I+D+i senón tamén coa participación de Copcisa en diversos foros de emprego que promoven as institucións académicas. Trátase dun contacto directo con estudantes de últimos cursos de diversas escolas e facultades co obxectivo de identificar o talento que a empresa necesita para facer avanzar o seu proxecto.

De entre os obxectivos primordiais do Departamento de Recursos Humanos está o de axudar ao persoal a desenvolver as súas habilidades profesionais a través dunha política de xestión de persoas e formación axeitadas. Todo iso realízase a través de Plans Específicos de Formación, promoción da mobilidade interna dentro da empresa, plans de desenvolvemento e políticas retributivas axeitadas que procuren un equilibrio entre as expectativas persoais e as da organización.

 
@2009 Copcisa S.A. Todos os dereitos reservados