logo
castellano   català english  
 
Presente na construción de infraestruturas e equipamentos de referencia
As actividades de Copcisa atenden as necesidades de clientes públicos e privados, e inclúen tanto obra civil coma edificación e servizos. Todas estas lévanse a cabo en calquera punto da xeografía española grazas a unha infraestrutura e un equipo humano que así o fan posible. No seguinte mapa pode encontrar algunhas das obras máis significativas.

 

@2009 Copcisa S.A. Todos os dereitos reservados