La producció al 2022 arribà als 120 milions d’euros

La cartera al 2022 arribà als 302 milions d’euros

La confiança que els nostres clients dipositen en la nostra empresa reflecteix una realitat amb base sòlida. La Cartera es situa en 188 M€ gràcies, en part, a una consolidada diversificació geogràfica i una bona implantació en el territori.