La producció al 2016 arribà als 108 milions d’euros

La cartera al 2016 arribà als 224,4 milions d’euros

La confiança que els nostres clients dipositen en la nostra empresa reflecteix una realitat amb base sòlida. La Cartera es situa en 224,4 M€ gràcies, en part, a una consolidada diversificació geogràfica i una bona implantació en el territori.