La producció al 2019 arribà als 140 milions d’euros

La cartera al 2019 arribà als 242 milions d’euros

La confiança que els nostres clients dipositen en la nostra empresa reflecteix una realitat amb base sòlida. La Cartera es situa en 242 M€ gràcies, en part, a una consolidada diversificació geogràfica i una bona implantació en el territori.